Är tilluft viktigt för en kamin?

En kamin behöver luft för att fungera korrekt. Detta kan ske genom en kanal i golvet, genom en yttervägg eller genom en skorsten med tilluftskanal. Genom att välja en skorsten med tilluftskanal, är det möjligt att placera kaminen och skorstenen där det passar bäst.

Då är frågan om man ska ha extern tilluft till kaminen? En separat ventilationskanal som leder in luft utifrån till elden. 

Många är övertygade om att detta är det bästa och att man helt klart ska ha det. Men det finns också många som är skeptiska. Många säger att man inte ska låta varm luft åka ut genom skorstenen då huset då drar in kall luft istället. 

Nedan listar vi några argument på varför man inte ska ha extern tilluft till kaminen

1, En extra kostnad

Ett kalluftsrör kostar pengar och det drar in kall luft i huset och det kan även ge kondensproblem i kalluftsröret.

2, Inte tillräcklig luftväxling i huset

En modern braskamin förbrukar runt 25 kubikmeter luft i timmen. För att ha bra luftkvalité inne bör man omsätta husets luftvolym varannan timme. 

Det innebär för många närmare 100 kubikmeter i timmen. En braskamin ger alltså bara en del av den rekommenderade luftväxlingen i huset – och det medan den brinner. Man kan också jämföra med en köksfläkt som drar ut mellan 200 och 500 kubikmeter i timmen.

3, All luft måste värmas upp

Den luft som används till förbränningen måste värmas upp oavsett var den kommer ifrån. Att sänka temperaturen direkt på luften vid eldstaden måste vara ett av de sämre alternativen. Ett av skälen till att gamla kaminer hade dålig verkningsgrad är nämligen att de hade för låg temperatur vid förbränningen.

4, Lågt energiinnehåll

Luft har relativt lågt energiinnehåll. För att värma de 25 kubikmeter inneluft som går till spisen varje timme behövs det 0,2 kWh om temperaturskillnaden ute/inne är 25 grader. Försumbart om kaminen har en effekt på 5 kW. 

Alltså finns det bara en situation där man oftast måste dra in uteluft direkt till kaminen och det är när man har forcerad ventilation, dvs i modernare hus. Då har man en fläkt som skapar ett kontrollerat undertryck i huset vilket gör att det kan bli svårt att få drag i braskaminen. Detta planeras normalt in av husleverantören redan vid konstruktionen när man ska bygga ett nytt hus. Om möjlighet inte finns att ansluta tilluft via golv eller vägg, så finns det även system för detta via skorstenen. 

Viktiga saker att tänka på när man ska köpa en kamin

  • Estetik förstås, den ska passa in i huset.
  • Storlek på insidan.
  • Storlek på utsidan. Platsen den tar på både höjd och bredd samt hur man tänker att rummet ska möbleras/användas i övrigt – kanske behöver man ha ett barnskydd som tar mycket plats runt omkring. Kaminen måste även ha en viss distans till väggen, beroende på modell. Kaminer med sidoglas t ex måste ha längre avstånd (25 cm) till väggen än en kamin utan sidoglas (10 cm).
  • Moderna hus är i stort sett lufttäta, vilket gör att man måste dra in tilluft till kaminen. Om kaminen ska stå mitt i huset någonstans bör man dra tilluftskanalen genom bottenplattan innan den gjuts. Om den ska stå vid väggen, går det bra att göra hål i väggen efteråt bara.
  • Skorstenen ska ut genom taket, och om man inte förberett taket för skorstenen kanske man måste göra jobbiga hål i isoleringen. Det bästa är om man kan förbereda för skorsten i samband med att man bygger taket. Då ser man till att isoleringen inte behöver förstöras/ändras när man sen installerar skorstenen.
  • Ska man bara ha den för att titta på den eller som uppvärmning också? Om man vill att kaminen ska hålla sig varm länge ser man till att den består av, eller innehåller, stenar som värms upp och sedan håller värmen 8-14 timmar. Man måste förstås elda ett par timmar i kaminen för att värma upp stenarna först.

Viktigt

Placering av kaminen påverkar hur man ser den, hur man kan möblera runt den och installationen.