Den stora guiden till pelletskaminer

Det finns många olika alternativ att välja mellan när det handlar om att värma upp i hem och hus och de olika alternativen ger olika effekt till olika kostnader och kräver olika typer av vård och arbete för att fungera. Ett alternativ för den som vill elda med naturvänliga produkter är att använda sig utav pellets, eller så kallade pelletskaminer. Det är inte bara för miljöns skull som detta är ett fördelaktigt alternativ utan också för din plånbok. Pellets är bra mycket billigare att elda med än vad både olja eller el är samtidigt som hanteringen är enklare.

Det finns två olika sorters pelletskaminer att välja mellan

Det finns två olika kaminer att välja mellan, antingen en som värmer upp enbart luften inomhus eller en som är något effektivare och fungerar till att värma upp luften men också vattnet som får elementen varna och som finns i våra kranar och tappar.

Pelletskaminer skulle man kunna säga är som en vanlig braskamin. Fast fördelen är då att man slipper mata på med ved som man måste göra i en vanlig braskamin då den är utrustad med automatisk matning av just pellets. Det är precis som med vanliga kaminer att för att värmen ska spridas jämnt över huset så måste man ha en öppen planlösning och gärna med öppna passager för att få bästa effekt. Det kan ses som ett bra komplett till småhus som värms upp med till exempel bara el. Om man sätter in en pelletskamin så kan man ersätta dessa uppvärmningskostnader och behov med upp till 70 %.

Väljer du att elda med pellets i en pelletskamin så är utsläppet från pellets eldningen i princip noll eftersom biobränslen inte medför något tillskott av koldioxid vid förbränning. Det bildas vissa skadliga ämnen vid förbränning, men dessa följer med rökgaserna ut. I sammantaget är valet att värme upp med pellets ett mycket bra alternativ om man kollar till miljösynpunkt.

Funderar man på att införskaffa sig en pelletskamin så ligger dessa ofta kring 20 000 till 50 000 kr och detta är bara för pelletskaminen och täcker inte eventuella kostnader om man inte har en fullt fungerande skorsten. En skorsten till en pelletskamin ligger på cirka  2 000 kr metern. Det har även kommit fram en ny produkt på marknaden för just pelletskaminer och det är en väggfläkt som om man montera denna och kaminen på rätt sätt slipper skorsten.

Viktigt

Om du har funderingar på att ta bort elementen i huset så gör inte det utan ha kvar dom som stödvärme och kallrasskydd.

Pelletsuppvärmning blir allt vanligare och fördelarna är många. Men vad är pellets egentligen och vad krävs för att kunna övergå till en pelletsanläggning?

Vad är pellets?

Pellets är ett förnybart biobränsle som till största delen hämtas från våra svenska skogar. Pellets har formen av små sammanpressade stavar och består av sågspån, kutterspån eller flis.

Vilka är fördelarna med att använda pellets som uppvärmning?

Pellets är bättre för miljön än fossila bränslen som till exempel olja. Dessutom är det billigare än både olja och elvärme och i de flesta fall även mer ekonomiskt än bergvärme. Dock är pellets dyrare än ved men i gengäld är det torrare, ger mycket små utsläpp, och möjliggör automatiserad eldning.

Finns det några nackdelar med att använda pellets?

I regel behöver pelletsförrådet fyllas på ett par gånger per år och tillsyn och hantering av aska bör ske ungefär en gång i månaden. Man får även vara beredd på att avsätta ett förrådsutrymme på omkring 6-7 kubikmeter för pelletsen.

Vad bör jag tänka på innan jag bestämmer mig för att övergå till pelletsuppvärmning?

Ta reda på om du kan få pellets i den mängd du behöver. Avser bruket permanent användning bör du även kontrollera att det finns plats för ett tillräckligt stort förråd i anslutning till ditt hus (cirka 6-7 kubikmeter). Alternativet är att köpa pellets i småsäckar men det innebär en del bärande av säckar.

Hur ser det ut ekonomiskt om man jämför med andra uppvärmningsmetoder?

Pelletsuppvärmning är betydligt billigare än uppvärmning med olja eller elvärme och i de flesta fall även mer ekonomiskt än bergvärme. Installation av en pelletspanna ligger totalt mellan 60 000 och
80 000 kronor. Installation av en brännare i befintlig panna kostar omkring 20 000 kronor.

Hur lång tid tar det innan det börjar löna sig med pellets som uppvärmningsmetod?

Omkring två till sju år beroende på vilket uppvärmningssystem du har idag och storleken på ditt hus.

Kommer pelletsuppvärmning att beläggas med energiskatt

I nuläget finns det inga tecken på att pellets ska beläggas med energiskatt. Men med tanke på att det gäller framtida riksdagsbeslut finns inga garantier. Politikernas ökade miljömedvetenhet talar dock emot risken för en framtida beskattning på pellets.

Får man bidrag om man installerar en pelletsanläggning?

Är ditt hus nybyggt kan du fram till 31 december 2006 få så kallad miljö-ROT, en reduktion av skatten med max 15 000 kronor. I årets budget föreslår regeringen även att det införs ett bidrag för hus som väljer att konvertera från direktverkande el till förnybar uppvärmning. Stödet ska ligga på 30 procent av godkänd kostnad.

Hur underhåller och sköter man sin pelletspanna?

Cirka en gång i månaden bör du rensa ut all aska och rengöra. Utöver det behöver du fylla på förrådet av pellets ett par gånger per år. Det sker antingen i större volymer med bulkbil eller genom att du köper pellets i småsäck på pall.

Vem kan elda med pellets?

Är du oljeeldare går det bra att ersätta din oljeeldning med pelletsanvändning. Värmer du upp ditt hus med direktverkande el kan en bra lösning vara att sätta in en pelletskamin i huset. Även vedeldning går att kombinera med pellets.