Den stora guiden till murspisar och murade kaminer

Vem vill inte ha en sprakande brasa som hett sällskap när höstmörkret drar fram runt knuten? Vilken modell passar bäst hos dig? En gammaldags kakelugn, en supermodern braskamin eller en klassisk murspis? Innan du slår till så fundera över vad det är du vill uppnå med din nya eldstad. Behöver du en extra värmekälla, är det trivsel myset du är ute efter, eller kanske både och. Vilken modell gör sig bäst i ditt hus och vilken skorstenslösning är den mest effektiva? Hur går själva installationen till och vem gör vad?

Skriv ner alla dina frågor och besök en butik som specialiserat sig på eldstäder. De är proffs och förutom att de installerar eldstäder, hjälper de till med allt från rådgivning till bygglov, ROT- avdrag och skorstenslösningar.

Braskamin och arbetskostnad

Ta god tid på dig när du tittar runt på olika modeller. Sedan är det ju viktigt att få veta prislappen på hela paketet. Själva braskaminen kostar en summa, sedan tillkommer säkerligen arbetskostnad som montering och murning. Oftast erbjuder också företagen ett hembesök, där ni tillsammans går igenom förutsättningarna för den nya eldstaden.

Hur man installerar en kamin

Först och främst måste man veta till vilken typ av skorsten som braskaminen skall anslutas till. Är det en traditionellt murad skorsten med flera rökkanaler, en blockskorsten, eller är det en stålskorsten typ NVI eller Premodul.

Vi börjar med att man har en traditionellt murad skorsten i tegel. 

Det första man skall göra är att kontakta en auktoriserad återförsäljare av braskaminer som även arbetar med skorstensrenovering. Det är en fördel att ha en och samma hantverkare som har ett helhetsansvar om något mot förmodan skulle gå snett.  

Vi rekommenderar att man som regel väljer att installera ett insatsrör i rökkanalen för optimal säkerhet och funktion. 

En ny miljövänlig braskamin med dagens moderna förbränningsteknik fungerar i regel bäst med ett insatsrör monterat, även om arean minskar något relativt utloppet på kaminen. Anledningen är att skorstenen snabbt kommer upp i rätt arbetstemperatur och därmed

skapar ett bra drag. Insatsröret som är installerat skall vara isolerat med vermikulit mellan yttre manteln och teglet. 

En traditionell tegelskorsten har en tröghet pga. av sin tyngd och innehåller fukt och det tar ett bra tag att värma upp den innan man får bra drag. 

Oavsett om man väljer en t.ex. konvektions kamin från Contura, en gjutjärnskamin från Jötul eller kanske en modern murspis från Nordpeis så kommer funktionen och säkerheten öka samt utsläppen till miljön minska. 

Normalt så behövs det endast göras en bygganmälan till kommunen, eller anmälan om eldstad som det ofta kallas för. Hantverkarna är med hela vägen och hjälper dig med kontakter med kommunens handläggare oavsett om det gäller bygganmälan eller i vissa fall där det krävs bygglov. Bygglov skall enbart krävas när det gäller utvändiga skorstenar och där kommunen hänvisar till fasadändring. 

Kostnaden för handläggning varierar lite mellan olika kommunen men normalt är 1000 -1500kr. När ni väl bestämt er så beställer hantverkaren hem kaminen och det som behövs och bokar en tid för installation. I de fall då kunden önskar så gör de i samband med detta även bygganmälan. Det tar ca 2-4 veckor innan startbeskedet kommer till kunden.  

Väl hos kunden så börjar de med att täcka golv och eventuellt vägg och möbler vid behov. 

Arbetet genomförs och beroende på om bakomliggande vägg behöver målas innan kaminen ansluts till skorsten. 

Efter installation så beställs besiktning av ett sotarföretag med behörighet att utföra nyinstallationsbesiktningar. Kunden skall i samband med detta även skriva under dokumentet som kom med startbeskedet som heter begäran om slutbevis/slutbesked. 

Efter att installationen är godkänd och kunden fått sitt slutbevis så kan nu kunden tända sin första brasa. Tänk på att noga läsa igenom eldningsinstruktion innan eldningen kan börja. 

Det brukar vara tacksamt om kunden kan vara hemma när kaminen väl installerats för att hantverkarna skall kunna hjälpa dig att elda på bästa sätt. Välkommen in i värmen och njut av mys och många stunder framför brasan. 

Viktigt

Att elda rätt är viktigt för miljön och för att minska risken för sot!

Tunga eldstäder

Till gruppen tunga eldstäder hör kakel-, tegel- och täljstensugnar. Gemensamt för dessa är att de har en stor massa. De väger från 500 kilo upp till flera ton. Detta är bra om man önskar kontinuerlig värme. Tunga eldstäder bör eldas med två brasor per dygn. Då avges värme under lång tid utan att eldstaden svalnar helt. Tunga eldstäder är mindre lämpliga när man vill att det ska bli varmt snabbt.

Tunga eldstäder har hög verkningsgrad och uppfyller miljökraven. Även äldre kakelugnar uppfyller dagens miljökrav enligt provningar på Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP. Rökgastemperaturen är lägre än 350°C och lämpligt tvärsnitt på rökkanalen är 150 cm². Effekten varierar mellan 3 och 7 kW.
En murspis är utförd på samma sätt som en kakelugn men utvändigt är den putsad i stället för kakelklädd. Därför brukar den även kallas för fattigmansugn.
Gamla, nedmonterade kakelugnar ska muras upp av en fackman. En traditionell kakelugn blir med tiden otät och behöver sättas om. Det är oftast bättre att renovera en gammal kakelugn än att köpa en ny. En täljstensugn är utförd efter samma princip som en kakelugn men består rakt igenom av täljsten.

Kakelkamin

Kakelkaminen kan sägas vara en braskamin med en kakelugns utseende. Kakelkaminen har en längre avsvalningstid än en braskamin, men inte så lång som en kakelugn. En kakelkamin ger värme fort och uppnår full effekt på ungefär två timmar. Den är ett alternativ för den som vill ha en lyxigare braskamin eller inte har ett bjälklag som tål belastningen av en vanlig kakelugn. En kakelkamin har hög verkningsgrad och uppfyller miljökraven. Rökgastemperaturen kan uppgå till 450°C och lämpligt tvärsnitt på rökkanalen är 150 cm². Vikten är omkring 350 kg. Effekten varierar mellan 5 och 12 kW.

Braskaminer

Braskaminer i plåt är lätta och effektiva spisar som snabbt ger ifrån sig värme och som är lämpliga för tilläggsvärme eller kompletterande uppvärmning. I anslutning till eldstaden finns luftkanaler som värmer upp luft som cirkulerar genom självdrag eller med hjälp av en fläkt. Den varma luften stiger mot taket och sprider sig i lokalen. När varmluften kyls sjunker den mot golvet för att åter sugas mot spisen och in i värmeväxlaren.
Braskaminer ger mycket värme fort vilket är bra för utkylda fritidshus eller om centralvärmen står på sparlåga. Om kaminen ska användas för mer permanent uppvärmning ska man ha en modell med lågeffekt. I annat fall blir det för varmt i rummet. Verkningsgraden varierar mellan 65 och 85 % och rökgastemperaturen når 350 till 450°C. Lämpligt tvärsnitt på rökkanalen är 200 cm². Beroende på modell kan effekten variera mellan 3 och 12 kW. Även vikten kan variera mycket men normalt brukar den vara mellan 100 och 200 kg.

Gjutjärnskaminer

Kaminerna är särskilt lämpade för villor med god ventilation och öppen planlösning. Värmen bör ha möjlighet att spridas i hela huset eftersom verkningsgraden är god. Gjutjärnskaminer är väl testade konstruktioner som fungerar bra även idag. Kaminen avger värme från alla ytor och är ofta utrustad med en kokplatta. Kaminen behöver fyllas med ved relativt ofta eftersom eldstadsutrymmet är litet. Fungerar utmärkt i till exempel fritidshus som behöver värmas upp snabbt. Gjutjärnet som material har lång livslängd.
Verkningsgraden på gjutjärnskaminer varierar mellan 60 och 75 % och rökgastemperaturen mellan 350 och 450°C. Lämpligt tvärsnitt på rökkanalen är omkring 200 cm². Effekten varierar mellan 3-13 kW och vikten varierar mellan 65 och 180 kg.

Pelletskaminer

En pelletskamin är lämplig att använda för eldning under längre perioder då den kan brinna länge på låg effekt. De första pelletskaminerna dök upp på 80-talet. En del kaminer är svensktillverkade, andra är importerade. Förbränningen kan regleras steglöst så att kaminen ständigt ger rätt inomhustemperatur. Kaminen kräver viss skötsel och tillsyn, men påfyllning av pellets behöver ofta inte göras mer än några gånger i veckan. Rätt injusterad och eldad ned rätt pelletsstorlek av hög kvalitet märks den knappt alls av grannarna.
Verkningsgrad är på många modeller över 90 % och vikten varierar mellan 90 och 150 kg. Rökgastemperaturen är ofta betydligt lägre än 200°C. Lämpligt tvärsnitt på rökkanalen är omkring 80 cm². Effekten kan variera mellan 3 och 12 kW.

Köksspisar

Om du vill ha en eldstad för att kunna laga mat är det en vedeldad köksspis som du ska ha. I många äldre hus var köksspisen den centrala punkten, som höll hela huset varmt. De gamla gjutjärnsspisarna kom i bruk mot slutet av 1800-talet och murades ofta in i en redan befintlig eldstad. En gjutjärnsspis ger omedelbar värme och fungerar bra till både matlagning och uppvärmning. Effekten är beroende på modell mellan 3 och 10 kW. Verkningsgrad varierar mellan 50-90 % beroende på modell. Vikten varierar mellan 100-200 kg. Rökgastemperaturen från en köksspis är normalt lägre än 350°C. Lämpligt tvärsnitt på rökkanalen är 120 cm².

Öppen spis

En vanlig murad öppen spis lämpar sig bara för myseldning då man vill se en brasa men inte har något behov av värme. Den uppvärmda luften går ohejdat rakt upp i skorstenen. Verkningsgraden är därför mycket låg. Den mesta värmen kommer som strålningsvärme från brasan. För att höja verkningsgraden monteras ibland eldkråkor som är formade som U-bockade rör. När de värms upp av eld och glöd uppstår en luftcirkulation genom röret. Med naturkrafternas hjälp sugs rumsluften in och upphettad luft blåser ut. Den öppna spisen saknar i regel lucka. Rökgastemperaturen från en öppen spis är lägre än 350°C. En traditionell murad öppen spis väger mycket och kräver ett ordentligt fundament.

Spisinsatser

För att förbättra verkningsgraden i en befintlig öppen spis måste elden kunna regleras. En spisinsats kan användas för att göra det. Insatsen placeras i spisen och ansluts till skorstenen med ett separat rör (tex insatsrör) som heter kassettanslutning för spisinsatser. Om elden får tillräckligt med syre blir förbränningen effektiv och värmen hög. Vedförbrukningen minskar avsevärt och verkningsgraden förbättras till 40-70 %.

Gasoleldade öppna spisar

En gasoleldad öppen spis är svår att skilja från en vedeldad spis. Den gula lågan och de keramiska vedträden är förvillande lika en riktig öppen spis. Då lågan inte brinner med fullständig förbränning behöver den gasoleldade öppna spisen anslutas till en avgaskanal. Rökgastemperaturen brukar understiga 100°C.