Den stora guiden till gasolkaminer

En gasolkamin är en värmekälla som är utmärkt att använda där det inte finns någon tillgång till ström, då den går på gas. Självklart kan den vara bra att ha på ställen där det även finns ström som ett extra komplement, i till exempel vardagsrummet till en redan existerande värmekälla. En gasolkamin kan dessutom vara praktisk att ha i stugan, i förtältet till husvagnen, på ett inglasat uterum eller om strömmen skulle gå vid kalla dagar då har du en bra värmekälla. Oftast har gasolkaminerna plats för en gasoltub inuti och är utrustade med hjul för att lätt kunna förlyttas, men de finns även kaminer som går att montera på väggen.

Viktiga funktioner

Vanligtvis är de gasolkaminer som är till för att kunna användas inomhus utrustade med en tändsäkring. Tändsäkringen ser till att gasoltillförseln stängs av om lågan slocknar, det är alltid bra att försäkra sig om att den funktionen finns innan ett köp görs. De flesta moderna gasolvärmare har även en smart funktion som kallas för koldioxidvakt. Koldioxidvakten stänger av kaminen om koldioxiden i luften blir för hög. Ett bra komplement till en gasolkamin som inte har med säkerheten att göra är en eldfläkt, den får värmen att sprida sig överallt i rummet mycket snabbare.

Ventilation

Det är viktigt att veta att vid användning av en gasolkamin måste det finnas bra ventilation. är inte ventilationen bra och du råkat somna medan kaminen är på kan syrehalten bli så låg att det blir skadligt. även om kaminen stänger av sig själv när den känner att syrehalten blivit för låg, så fortsätter du att förbruka koldioxiden som finns kvar och så småningom kommer det att bli skadligt för dig. Se därför alltid till att ventilationen är tillräckligt bra där du använder din gasolkamin.

Värt att veta om gasol

Det vi i dagligt tal kallar gasol, är ett svenskt handelsnamn.

Den vanligaste internationella benämningen är LPG, Liquified Petroleum Gas.

Gasol består antingen av kolvätena propan eller butan – eller blandningar av de två.

Vid rumstemperatur och normalt tryck är gasol en gas, men med lite kompression blir den till en vätska.

Fördelen med gasol är att det går att lagra mycket energi i små behållare, tack vare att gasen komprimeras till vätska i flaskorna. 

Miljövänligt bränsle

Gasol är ett miljövänligt bränsle utan stoft, tungmetaller, svavel eller andra föroreningar.

Gasol har högt energi-innehåll och ger en jämn förbränning.

Om gasol förbränns maximalt blir restprodukterna i huvudsak koldioxid och vatten.

Gasol förorenar inte vatten om den skulle läcka ut.

Ger god värme

Gasol har ett högt värmevärde.

Ett kilo propan ger vid förbränning 12,9 kWh.

En normalkubikmeter propangas väger ca. 2 kg och ger 25,9 kWh.

Lukten tillsätts

Gasolen är egentligen luktfri, men man tillsätter ämnet etylmerkaptan för att gasen ska avslöja sig själv genom lukt vid ett läckage.

Det tillsätts också metanol för att binda eventuellt vatten.

En 11 kilos flaska innehåller:

  • 11 kg gasolvätska eller
  • C:a 22 liter gasolvätska eller
  • 10500 liter gasolgas eller
  • C:a 140 Kw energi

Värt att veta om gasolkaminer

I hur stora rum kan jag ha en gasolkamin?

Hur handskas jag med gasol?

Vilka funktioner är särskilt viktiga att titta efter?

Allt det här reder vi ut!  

Var kan jag använda min gasolkamin?

En gasolkamin är särskilt bra i strömlösa stugor, på glasverandor, i förtält till husvagnar eller varför inte i ditt vardagsrum som komplement till den ordinarie uppvärmningen.

De är också bra att ha som back-up vid strömavbrott, eller för att snabbt få upp värmen i till exempel en stuga medan den ordinarie uppvärmningskällan vaknar till liv.

Egentligen kan du använda din gasolkamin i vilket rum du vill under förutsättning att ventilationen är bra.

Hur stor kamin behöver jag?

Det kan vara bra att veta var kaminen ska vara placerad innan du köper den. Beroende på hur stort utrymme som ska värmas upp så finns det olika kaminer att välja mellan. I ett utrymme på 30-40 kvadratmeter kan du använda en gasolkamin på drygt 4 KW. Vid användning av samma kamin på mindre ytor måste du vara uppmärksam på att lufttillförseln utifrån är god.

Vid utrymmen på 2-3 kvadratmeter passar en mindre gasolkaminer med en effekt på mellan 450-900 W bra.

Vilka funktioner ska jag titta efter på gasolkaminen?

Överlag är gasolkaminer avsedda för inomhusbruk försedda med tändsäkring.

Det kan vara bra att försäkra sig om det innan man gör ett köp.

En tändsäkring är en säkerhetsanordning som ser till att gasoltillförseln stryps om lågan slocknar.

Det gör att risken för att luften förgiftas elimineras.

Merparten av alla moderna gasolvärmare har även en så kallad koldioxidvakt.

Om koldioxidhalten i luften blivit för hög så stänger koldioxidvaktens funktion av kaminen.

Förutom säkerhetsfunktionerna så är en elfläkt ett bra komplement till din gasolkamin.

Den gör att värmen sprider sig snabbare till rummets alla delar.

Vad behöver jag mer komma ihåg när det gäller säkerheten?

Vid avstängning av gasolkaminen så stänger du först flaskventilen och sedan kaminens ventil.

Gasolflaskor finns i olika material, stålplåt, aluminium och komposit.

Det är att föredra en gasolflaska i komposit, du kan se igenom den och kan enkelt kontrollera hur mycket gasol du har kvar.

Viktigt

Kom ihåg att en elfläkt är ett bra komplement till din gasolkamin