Den kompletta guiden till vattenmantlade kaminer och spisar

För den som har ett litet hus och ett vattenburet uppvärmningssystem kan en vattenmantlad kamin vara svaret på frågan om vilken typ av kamin som lämpar sig bäst.

Vad är en vattenmantlad kamin?

En vattenmantlad kamin är en kamin som har ett hölje fyllt med vatten. Vattnet som cirkulerar runt kaminen blir varmt när man eldar i eldstaden. När vattnet sedan är uppvärmt så kan man använda det genom att leda det runt i huset för att värma delar av huset eller hela huset. 

Fördelen med att värma vatten istället för luft är att fördelningen av värmen bunkras upp i ett vattensystem istället för att den går direkt ut i luften i hemmet.

En vattenmantlad vedspis fungerar på samma sätt som en central värmepanna som man har i pannrummet eller i källaren.

Vattenburet värmesystem

Vattnet som värms upp av den vattenmantlade vedkaminen leder man vidare med ett vattenburet värmesystem. Värmesystemet kan tex bestå av slingor under golvet. För en jämn fördelning av värmen och en effektiv förbränning så ska en vattenmantlad kakelugn vara försedd med ett laddningsbart batteri sk ackumulator.

Kan man använda en vattenmantlad insatskamin som huvudkälla?

En vattenmantlad kamin kan användas som huvud värmekälla i ett mindre hus. Den passar bra i hur där man inte har så mycket extra utrymme som tex en källare eller ett pannrum att placera en värmepanna i.

Om man väljer att ha en vattenmantlad vedspis som huvudsaklig värmekälla så rekommenderar man att se över vilka kompletterande lösningar som finns. Detta skulle tex kunna vara solcellspaneler som producerar el året runt till bostaden, vilket innebär att man inte behöver elda i vattenmantlad vedspis under sommarhalvåret.

Skulle man ha ett större hus man behöver värma upp så är en bra lösning att använda den vattenmantlade vedkaminen som en kompletterande lösning till en annan värmekälla.

Test vattenmantlad kamin

Hur effektiv är en vattenmantlad vedspis? Det beror bla på storleken av den vattenmantlade vedspisen. Man kan säga att den bra modell har en verkningsgrad på ca 80%. Vilket material den är tillverkad av är också något som påverkar verkningsgraden. Vanliga material på vattenmantlade vedspisar är järn, keramik, stål och olika stensorter. 

Vissa stensorter bunkrar mycket värme medan andra inte gör det alls. Detta gäller inte minst den väldigt populära täljstenen, denna ligger dock lite högre i pris. Bestämmer man sig för att bygga en insatskamin så går det att mura upp en eldstad som blir väldigt vacker men som också bunkrar upp mycket värme och lagrar den i stenen. 

Det finns även andra delar som påverkar effektiviteten av de vattenmantlade braskaminerna. Vissa av kaminerna innehåller en inbyggd fläkt som ökar tillförseln av luft vilket i sin tur ökar förbränningsgraden ytterligare.

Det går även att bygga in kylsystem och termostater som fördelar värmen mellan vatten och luft och ger på så sätt ytterligare möjligheter att skapa ett effektivt värmesystem genom en vattenmantlad braskamin.

Detta är dock också en kostnadsfråga. Det finns massor av lyxiga finesser men man får se till sina behov för att avgöra vad som är värt investeringen och inte. 

Hur väljer man vattenmantlad kamin?

När man börjar fundera på att införskaffa sig en vattenmantlad kamin så är det bra att se över sina behov. Har du redan ett vattenburet system att koppla den vattenmantlade vedspisen till? Om inte så kommer det medfölja en hel del investeringskostnader. Vid ett sådant tillfälle ska man nog fundera på om en vattenmantlad kamin verkligen är lösningen man eftersöker. Om du däremot har ett vattenburet system installerat så kommer den vattenmantlade kaminen att vara en bra investering för dig i och med den minskade uppvärmningskostnaden den ger. 

En grundlig genomgång av vad som finns på marknaden samt en beräkning av effektbehovet. Är en bra början på jakten efter den bästa vattenmantlade kaminen på marknaden. 

När det är dags att installera en vattenmantlad kamin

Det första man behöver tänka på när man ska installera en vattenmantlad kamin är att den räknas som en tung eldstad. Man får alltså inte installera den vattenmantlade kaminen hursomhelst utan behöver en börja med att göra en erforderlig bygganmälan. Ett undantag är dock om den nya vattenmantlade kaminen ersätter en befintlig tung eldstad. Då är också själva utförandet av installationen mycket viktigt. 

Rökkanalerna behöver kopplas helt tätt vid installationen och vattenanslutningen behöver ske av en VVS-installatör. Installationen av en vattenmantlad kamin är godkänd för rotavdrag. 

Hur ska man tänka gällande hantering av ved?

Många ser vedhanteringen som en besvärlig del med att ha en vattenmantlad kamin inomhus. Veden måste transporteras genom hemmet och det gåt åt en hel del ved. Detta innebär att det kan bli både smutsigt samt besvärligt med veden. För att komma runt detta så väljer många istället att installera en vedpanna i källaren. Man slipper på så sätt allt det besvärliga jobbet med veden. En rekommendation här är att fundera på vad behovet är en en gång och även se till fördelarna med en lösning som både är mysig men som också ger effekt. En vedpanna som bara är för mys men som används flitigt innebär också jobbet med veden. 

Viktigt

Vill du kunna använda värmen som din braskamin genererar på ett bättre sätt så kan du installera en vattenmantlad braskamin. I en vattenmantlad kamin så cirkulerar det vatten bakom plåten som värms upp av brasan. Vattenslingan kan du sedan koppla till ditt vattenburna värmesystem eller till en ackumulatortank. På det sättet kan du sedan använda värmen från kaminen till ditt golvvärmesystem, till att värma upp dina radiatorer eller för att få varmt tappvatten. En vattenmantlad braskamin går också utmärkt att kombinera med andra miljövänliga energisystem som till exempel solfångare eller en solvärmepump. På det sättet så värmer du upp ditt hus på ett miljövänligt sätt och dina energikostnader blir lägre.