Allt om öppen spis och eldstäder

Tips och råd om eldstäder och öppna spisar

En öppen spis är verkligen en tillgång när det kommer till att skapa ett trevligt och skönt uppvärmt hem. Traditionellt var det en av de få värmekällor som fanns att tillgå, men idag är det oftast en eldstad eller annan form av öppna eldstäder som ger extra värme, men även ger en förhöjd mysfaktor i ditt hus, din villa eller i stugan.

I denna artikel skall vi titta närmare på eldstäder och öppna spisar och du kommer få tips och råd vad gäller dessa fantastiska värmekällor. Det finns många olika varianter på öppna spisar och man behöver tänka på ett par saker när det kommer till både installera, använda samt få den bästa värmen med sin eldstad.

Vad skall man tänka på när man vill skaffa en öppen spis?

Vad du bör tänka på innan du köper en murad vedspis eller ny eldstad. Det finns olika format på både eldstäder och öppna spisar. Du behöver ha svar på några frågor innan du bestämmer dig och väljer rätt modell och format för dig och ditt hem eller stuga.

Innan du blir hänförd av tanken på att öppna din eldstad finns det några saker att tänka på först, till exempel:

Vad ska du använda den till?

Kommer du att öppna din eldstad enbart för att dekorera rummet där den skall stå? Eller kommer du att vilja använda den för att verkligen elda i? Detta kommer att ha betydelse för hur mycket arbete som kommer att behöva göras.

Vilken typ av skorsten har du?

Om du har en prefabricerad skorsten av klass 2 kan du inte elda fast bränsle i din eldstad. Så om du inte gör det enbart av dekorativa skäl kanske det inte är värt det om du inte har en klass 1-murad skorsten – ta reda på det innan du påbörjar arbetet. Behöver du göra förändringar på din nuvarande skorsten?

Ändringar kan vara föremål för byggnadsbestämmelser

Om du ändrar skorstenen på något sätt måste du anmäla detta till din lokala byggnadstillsynsmyndighet. Om du vill elda i den igen måste du se till att den är i gott skick, och vid behov lägga om den. Skorstenen är en förlängning på din nya eldstad och det är mycket viktigt att allt går rätt till, så att skorstenen klarar den värme som din eldstad kommer att generera.

Det kan bli aktuellt med framtida underhåll

Om du planerar att elda fasta bränslen måste du återigen sota skorstenen regelbundet och se till att den underhålls. Man vill helst att du skall sota varje år, men om du inte eldar så ofta i den, så kan det fungera med vartannat år. En öppen spis murad kräver lite omsorg och underhåll den också för att fungera som allra bäst. Här nedan i artikeln hittar du verktyg och tillbehör för din öppna spis.

Kostnad öppen spis eller murad kamin

Det blir ju såklart en kostnad när det kommer till att bygga öppen spis eller installera nya murad kamin. Speciellt om du skall bygga den och installera den från noll. Du bör ta hjälp av auktoriserad personal, så att allt går rätt till. Det kommer dock vara klart värt kostnaden. Du kommer att öka värdet på ditt hem samt du kommer få ner värmekostnaden samt höja mysfaktorn. En frimurad öppen spis ger så mycket i ditt hem, när den är på plats.

Hur eldstäder fungerar

Hur man använder en traditionell eldstad. Det är inte svårt att använda en traditionell vedeldad öppen spis om du följer några enkla riktlinjer. För det första bör du börja med att välja rätt bränsle. Se till att elda hårda träslag. Mjuka träslag som tall och gran brinner i allmänhet inte lika bra och ger inte lika mycket värme. Murade kaminer skall ge så mycket värme det bara går. Speciellt i dessa tider med så höga elräkningar.

Se också till att din ved är kryddat, dvs. torr. Trä behöver minst sex månader – många experter föreslår minst ett år – för att torka för att nå den fuktnivå på 20 procent som rekommenderas för en bra eld. Ett sätt att se om din ved är lagrad är att knacka två vedklampar mot varandra och lyssna efter ett ihåligt ljud, inte ett dovt dunkande. Detta kommer ge dig högra värme i den öppna spisen.

Rätt ved ger högre effektivitet vid eldningen

Säsongslagen ved är också mörkare och har sprickor i ändträdet. Undvik att använda våt eller rutten ved, och elda aldrig sopor eller kartong i din eldstad. Tryckbehandlat trä och spånskivor är också olämpliga.

För att starta elden behöver du tändstift – mindre träbitar som lätt tar eld. Stapla några klyvda stockar på gallret och placera tändved runt och under dem. Se till att spjället är öppet innan du tänder på glöden med tidningspapper. Använd inte för mycket papper, eftersom flammande rester kan transporteras upp i skorstenen och upp på taket. Använd aldrig bensin, tändvätska eller en butanbrännare för att starta en eld.

När elden väl har börjat brinna kan du fortfarande få problem med rökpuffar som kommer in i rummet. En orsak till en rykande skorsten är ett för tätt hus. Om det inte finns tillräckligt med öppningar för att kompensera för den luft som dras upp i skorstenen kan det orsaka ett undertryck i rummet, vilket skapar ett partiellt vakuum. Lufttrycket tvingar ner luft i skorstenen för att kompensera, vilket resulterar i ett rökigt hus. Lösningen är att öppna ett fönster nära eldstaden för att släppa in luft [källa: HGTV].

Här är några andra punkter att tänka på:

  • Lämna några centimeter aska i eldstaden för att hjälpa till att reflektera värmen och ge en bädd för kolen, som utstrålar värme.
  • Vissa experter rekommenderar att du använder andironer i stället för ett galler, så att stockarna kan falla ner på kolbädden där de brinner effektivare [källa: Carlsen].
  • Om ditt spjäll är justerbart, stäng det gradvis när elden slocknar för att bibehålla ett drag och begränsa kall luft från att komma ner. Men stäng det inte helt förrän elden är släckt.
  • Om din eldstad är utrustad med glas- eller metalldörrar ska du se till att de är stängda innan du går och lägger dig.

Verktyg och tillbehör till eldstäder

Här nedan i listan hittar du några av de bästa eldverktygen och tillbehör som är bra att skaffa när du skall sköta om och elda i din öppna spis.

  • Eldpinne: Används för att skjuta och placera stockar.
  • Tång: För att lyfta stockar och kol.
  • Kvast och spade: För att sopa upp aska.
  • Askhink: För att säkra askan för borttransport.
  • Galler: Höjer stockarna för att möjliggöra luftcirkulation.
  • Eldskärm: Förhindrar gnistor från att flyga in i rummet.

Förbättra effektiviteten hos en traditionell eldstad

Det finns två huvudstrategier för att förbättra effektiviteten i en eldstad. Den första är att använda både konvektion och strålning för att fånga upp en del av värmen från elden. Vissa eldstäder har en inbyggd värmeväxlare – kanaler där rumsluften kan cirkulera runt de varma delarna av konstruktionen – antingen genom naturligt luftflöde eller med hjälp av en fläkt. Luften absorberar värmen och återför den till rummet.

Den andra metoden är att blockera en del av eldstadens framsida för att begränsa mängden luft som strömmar upp i skorstenen i onödan. Vanligtvis görs detta med dörrar av härdat, värmebeständigt glas. Justerbara intag gör att tillräckligt med luft når elden för att hålla den brinnande.

Här är några specifika sätt att använda dessa två strategier:

Ett rörformigt galler är en serie öppna rör som kröker sig bakom elden och sträcker sig ut överst i eldstaden. Tanken är att dra in kall luft i botten, värma upp den och låta den strömma ut i rummet. Problemet är att en stor del av den uppvärmda luften dras tillbaka in i elden. Om man använder ett rörformigt galler tillsammans med glasdörrar som blockerar denna luftåterföring kan man med hjälp av ett rörformigt galler trycka ut mer värme ur en eldstad [källa: Ace Hardware].

Glasdörrar till frimurad spis

Glasdörrar minskar förlusten av rumsluft upp genom skorstenen från din öppna spis och gör att du fortfarande kan se elden. Nackdelen är att glaset också kan minska den värme som når rummet med hälften (även en nätgaller minskar strålningsvärmen med 30 procent) [källa: Bortz]. Resultatet är en liten effektivitetsvinst.

Insatser för murad spis är metalllådor — vanligtvis utrustade med glasdörrar — som passar in i eldstaden. De använder en värmeväxlingskammare med kanaler som gör att rumsluften kan passera igenom och absorbera värme. För eldstadsinsatser krävs vanligen en komplett rostfri rökgasrörsinredning, snarare än att de bara ansluts till en befintlig rökgaskanal. En insats kan avge upp till fem gånger så mycket värme som en öppen spis [källa: Carlsen].

En del husägare föredrar att utnyttja effektiviteten hos en vedspis genom att placera spisen på eldstaden och köra in spisenröret i eldstadens skorsten. På så sätt förlorar de nöjet av en öppen eld men vinner på energieffektivitet.

Tips

– Vad behöver du göra när du skall installera en öppen spis?

– Vad är det för öppen spis pris? Vad ingår när du skall köpa, installera och använda din öppna spis?

– Hur får du tag på ved till din eldstad?

– Vem skall mura öppen spis i ditt hem eller stuga? Välj alltid en leverantör som kan antingen utföra hela arbetet eller bistå dig med de svåra partierna av murandet eller installationen.

– Vilken leverantör skall du anlita för byggnation?

– Behöver du hjälp att sätta upp den på plats?

– Fungerar din nuvarande skorsten?

– Behöver du bygga skorsten eller har du befintlig med tillräckliga rökkanaler?

– Hur skall du förvara veden?

– Vilka tillstånd behövs för att skaffa en öppen spis?

– Vilka lagar och regler behöver du följa?

– Var noga med sotningen av din skorsten och följ de rekommendationer som din sotare ger dig.