10 tips för inbyggda spisar, kassetter och insatser

Få ting är så hemtrevliga under hösten som en öppen spis där en brasa sprakar. Spisen i sig är ofta vacker, vilket bidrar till hemtrevnaden. Den avger också viss värme, men hur mycket beror mycket på hur spisen är utformad. Med en insatskamin i eldstaden blir spisen både vacker och effektiv. Att installera en spisinsats eller en braskassett i den öppna spisen är en smart och prisvärd insats. Den ökar energieffekten markant, utan att ta bort den härliga känslan av att ha en vacker öppen spis. En braskassett kan även användas som grund för att själv skapa drömspisen. Samtidigt ges en effektiv tilläggsuppvärmning i huset.

Murade eldstäder

Äldre öppna spisar är ofta tillverkade i tegel. Ibland är de putsade, ibland inte. De fanns i nästan varje hem eftersom det inte fanns så många andra alternativ för uppvärmningen av huset. Idag är det fler som sätter in kaminer än murade öppna spisar.

Det beror både på kostnaden och på att kaminerna är bra mycket effektivare vad gäller att skapa värme. De murade eldstäderna som installeras är ofta så kallade murspisar, tillverkade av leca eller något annat behändigt material. Tegelspisar ses som ganska exklusiva.

Moderna öppna spisar

Moderna öppna spisar är också ganska väl anpassade till dagens krav på uppvärmning. De byggs mer eller mindre som en hybrid mellan öppen spis, kakelugn och kamin. Själva stommen i sig är rejäl av sten, vilket kan lagra värme, och eldstaden består av en insats som påminner om en kamin. Utseendet är dock i främsta hand som en öppen spis.

Spisinsatser

Anledningen till att de moderna öppna spisarna är som hybrider är att den gamla typen tyvärr inte är särskilt effektiv vad gäller uppvärmning. Ibland kan till och med eldningen i den gamla eldstaden leda till att ett hus kyls ner.

Det beror på att stora delar av den varma luften som alstras drar ut genom skorstenen. Det skapar ett drag i huset som kan leda till en kyleffekt istället för en värmeeffekt.

Men det går med små medel att skapa en bra värmekälla av den gamla vackra öppna spisen. Det handlar om att sätta in en spisinsats. Med insatsen blir den öppna spisen mer som en kamin än en klassisk öppen spis. Det vackra utseendet och känslan och synen av en sprakande eld i spisen kvarstår.

De bästa eldkorgarna 2021

Skorstensfria öppna spisar

Alla öppna spisar behöver inte anslutas till skorstensstockar. Det finns en mängd olika alternativ av skorstensfria spisar som drivs av el, etanol eller gas. Dessa ger i alla fall en del av mysfaktorn till en bråkdel av priset för en äkta murad spis.

Nackdelen är dock att inget av dessa skorstensfria alternativ eldas med äkta vedträn. Det gör att det inte blir samma doft och sprakande av dessa spisar. Eldningen med gas eller etanol kostar också en slant mer än veden, särskilt för den som annars kan ta egen ved.

Mura en öppen spis

En helt ny öppen spis är en stor investering. Den behöver byggas upp från grunden, sten för sten, eller i alla fall del för del. Moderna öppna spisar kommer ofta i byggsatser i leca eller liknande material, vilket underlättar för den som ska bygga spisen. Oavsett hur stora delarna är, är det viktigt att spisen blir helt tät och brandsäker.

För det behövs noggrannhet och många väljer att anlita en professionell murare för arbetet. Detta är rot-avdragsgillt. En professionell installatör kan ofta också hjälpa till att staga upp golvet underifrån så att den öppna spisen kan stå på golvet.

Det är nämligen inte bara att bygga upp spisen och hoppas på det bästa. Den tunga konstruktionen får då golvet att ge vika. På grund av den stora tyngden behövs också bygglov från kommunen.

Alla nya braskaminer och öppna spisar kräver bygglov eller bygganmälan. Det gäller också om du installerar eller byter ut din befintliga braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller någon annan förändring av eldstadens funktion. Ansökan gör du på Stadsbyggnadskontoret i din kommun.

Murspis – Tidlös spis med insatskamin

Dagens murspis är en modern form av öppen spis, gjord för komfort såväl som värme. Den består av tegel- eller betongblock som utgör en rejäl stomme för spisen. Utrymmet för eldstaden är mycket generös, försedd med en insatskamin. Det gör att elden verkligen syns och ger en behaglig trevnad i rummet samtidigt som murspisen levererar gott om värme till rummet.

Murspisar är tillverkade i leca eller ett liknande material och säljs ofta i byggsatser. Ibland byggs de även upp av tegel. Det gäller de riktigt exklusiva spisarna.

Designen kan variera i det oändliga, alltifrån moderna linjerade alternativ till klassiska spismodeller med tidlös design. Dessa delar muras ihop och ansluts till skorstensstocken.

Murspisar är näst intill alltid försedda med insatser som ökar värmeeffekten. Insatsen leder värmen utåt i rummet istället för ut genom skorstenen.

Många föredrar murspisen framför kaminen då de i sig utgör en vacker och rejäl möbel, även när de inte används. De fyller verkligen upp rummet.

Det finns ett otal olika modeller att välja på – alltifrån klassiska öppna spisar till mer moderna tingestar med rena linjer och spännande designlösningar.

En annan fördel är den stora öppningen som garanterar att eldstadens flammor är väl synliga.

Alla tycker däremot inte att priset är så trevligt alla gånger. Då spisen är tung och behöver muras upp från grunden, även när de kommer i en sats, är kostnaden för en färdig murspis ganska högt för den som väljer att leja ut jobbet. Och det kan vara en god idé då murspisen behöver vara helt tät och korrekt uppbyggd för att inte utgöra någon brandrisk.

Att de är dyra att mura upp gäller inte minst murspisar av tegel, som måste läggas sten för sten. Visserligen kan rot-avdraget nyttjas, vilket sänker kostnaden en del. Men i jämförelse med en kamin, blir det dyrt. Som tur är har också murspisarna en tendens att hålla länge när de väl är på plats.

Tyngden i sig bidrar också med en komplexitet i att bygga och installera spisen. För att kunna installera en murspis krävs att golvet är stabilt nog för den tunga konstruktionen. Om murspisen ska stå där en kamin tidigare stod krävs ofta att golvet förstärks. Det görs bäst underifrån om så är möjligt. Dessutom krävs nästan alltid lov från kommunen för att installera en helt ny murspis, som då går under begreppet tung eldstad.

Spisinsatser och braskassetter för vedeldning kommer i två olika kategorier. 

De mest sålda och de som vi vanligtvis betecknar som spisinsatser är de modeller som sätts in i befintliga öppna spisar och kakelugnar.

Det är ett relativt enkelt arbete, men mervärdet betyder desto mer. Spisinsatsen har en låg investeringskostnad och ger mycket tillbaka. Energin som kan tas ut av själva eldningen i form av värme till huset förbättras avsevärt.

Den andra formen är braskassetter och är den typ av insats som tillverkas för frimurning. Braskassetten ger oändliga möjligheter för husägaren att själva skapa sig en unik spis. Då monteras braskassetten först och sedan muras en lämplig spis runt den.

Effektivt med insats

Verkningsgraden i en öppen spis ligger på ca 10-15 %, medan den med en braskassett kan komma upp i hela 60 %. Det blir stor skillnad i effekten. Effekten hos en spisinsats och braskassett varierar mellan 4 och 15 W. Det ger en sådan effekt att en bostad upp till 150 kvadratmeter faktiskt helt kan värmas upp genom eldning i braskassetten.

Insatserna ger därmed en bättre effekt än den traditionella kakelugnen, som förr var den bäst lämpade eldningsstaden ur energisynpunkt. Därtill kommer känslan av att se och uppleva eldslågorna. Det är för många en verklig känsla av lyx och skapar en unik atmosfär.

Design och material på en insats

Designen för de spisinsatser som finns på marknaden varierar – allt från klassiska modeller och moderna varianter finns i en oändlig mängd. spisinsatserna och braskassetterna kan vara stilistiska och moderna med enorma fönster för att framhäva lågornas sken, eller smyckade och designade efter klassiskt snitt.

En spisinsats ska alltid anpassas efter den storlek och den design den redan befintliga öppna spisen har. Produkterna är ofta tillverkade av gjutgods, men ibland är delar av insatsen eller kassetten tillverkad i stål.

För att skapa en mjukare och hållbarare värme kan en vattenmantlad insatskamin installeras. Då värms vatten runt själva insatsen, som också sedan fördelar värmen över tid.

Det ökar också ytterligare på effekten, som då kan komma upp till hela 30 kW om förbränningstekniken är optimal. I vissa fall kan till och med det vatten som värms upp ledas till ett vattensystem för värmning av t.ex. en golvslinga.

Tillval

En mängd olika tillval gör antalet alternativ än större. En viktig detalj är dörrarna. Dörren till en spisinsats är av avgörande betydelse för hur spisen upplevs.

Vikdörrar eller panoramadörrar ger olika intryck. Många insatser kan eldas effektivt även med öppna dörrar. Spisinsatser och braskassetter kommer med en mängd olika tillvalsmöjligheter.

Ett av de bättre är en fläkt, Fläkten sprider den varma luften till ett större utrymme, vilket gör braskassetten än effektivare.

Att köpa braskassett eller spisinsats

Braskassetter kommer i en mängd olika utföranden, och för olika behov. Mät den befintliga spisen noga och ta reda på vilka modeller som passar i det enskilda fallet.

Om en spis ska frimuras runt, behöver också braskassetten vara anpassad för det. Då behövs också en bra ritning över arbetet, liksom nästan alltid professionell hjälp. Arbetet är rot-avdragsgillt.

Tänk också på att effekten i en braskassett eller spisinsats varierar stort. Ju bättre effekt, desto dyrare brukar kassetten vara, även om sambandet inte är givet.

Givetvis påverkar den ved och hur eldningen sker också den faktiska värmeeffekten. Torr och bra ved är det som gäller.

Innan du köper en spisinsats eller braskasett

Kontakta skorstensfejarmästaren på din ort och kontrollera skicket på skorstenen och eldstaden i öppna spisen.

Gör en bygganmälan till kommunen där du bor.

Mät höjden, bredden och djupet på eldstaden. Glöm inte att ta hänsyn till eventuella luftspalter.

När du väljer braskasetten bör du ta hänsyn till kaminens verkningsgrad, miljömärkning, kvalitet, garanti och design.

Ska du installera spisinsatsen eller braskasetten själv är det viktigt att du går igenom instruktionen väl från kamin tillverkaren. Känner du dig minsta osäker bör du kontakta och anlita en installatör.

När installationen är klar ska du kontakta skorstensfejarmästaren för slutbesiktning och godkännande innan du får elda.